آشنایی با پزشکان

دکتر ولی الله باقر شاهی

دندانپزشک

آقای دکتر ولی الله باقرشاهی متولد ۱۳۳۹ فارغ التحصیل دوره دکتری دندانپزشکی دانشگاه مشهد درسال۱۳۶۵ مدیر عامل و عضو هیأت مؤسس
فعالیت در کلینیک : سه شنبه ها عصر

دکتر عباسعلی حقیقی

دندانپزشک

آقای دکتر عباسعلی حقیقی متولد ۱۳۴۵
دارای مدرک دکترای دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی,عضو هیأت مؤسس
فعالیت در کلینیک: شنبه ها صبح

دکتر مجتبی زند رحیمی

دندانپزشک

آقای دکتر مجتبی زندرحیمی متولد ۱۳۳۱ از کرمان
/&سابقه کار در ساوه:25 سال/&
فعالیت در کلینیک: یکشنبه ها صبح

دکتر محمود حدادپور

دندانپزشک

آقای دکتر محمود حدادپور متولد۱۳۴۱ از تهران
دارای مدرک دکترای دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد,
عضو هیأت مؤسس
فعالیت در کلینیک: دوشنبه ها صبح

Iran